Herroeping

Herroepingsrecht voor consumenten

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u bij ons een overeenkomst bent aangegaan. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Indien u gebruik maakt van het modelformulier voor herroeping verzoeken wij u dit per e-mail op te sturen naar info@posibel.nl. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen van ons terug.

Herroepingsrecht voor zakelijke klanten
Voor zakelijke klanten is het herroepingsrecht niet van toepassing. Mocht u echter om welke reden ook ontevreden zijn over onze dienstverlening, neem dan contact met ons op.